Reiki ošetrenie

Reiki  je starodávna technika liečenia znovu objavená Dr. Usuim  v tibetských spisoch. Japonské slovo reiki znamená : univerzálna  a  všetkým prenikajúcu životná energia.

Energia Reiki sa nasáva kanálmi do tela. Telo prijme presne toľko energie, koľko potrebuje a tá lieči tam, kde ju potrebujeme najviac.  Reiki lieči klienta aj terapeuta.

V priebehu liečenia vteká  Reiki do tela terapeuta cez  čakru hlavy a prúdi cez ďalšie čakry k srdcu a k srdcovému pletencu,  prechádza cez ramená a ruky do tela klienta.

     Dôležité je, že pri liečení Reiki nedochádza k prenosu negatívnej energie z terapeuta na klienta a  každý prijíma do seba toľko životnej energie, koľko práve potrebuje, aby sa energia zablokovaná v jeho fyzickom alebo jemno-hmotnom tele uvoľnila, oživila alebo premenila. Reiki s regeneráciou orgánov a s posilnením tkanivových a kostných štruktúr nepremieňa iba chemické zloženie tela, okrem toho prináša duchovno-duševnú rovnováhu.

Každý sa môže hocikedy dať liečiť alebo sa liečiť sám energiou Reiki, musí spĺňať iba jeden predpoklad: celkom sám, dobrovoľne a slobodne chce prijať a nechať sa napĺňať energiou Reiki.

 

Hlavné účinky Reiki na organizmus:

  • Reiki uvoľňuje a rozpúšťa bloky
  • Reiki harmonizuje organizmus.
  • Reiki aktivuje látkovú výmenu a mechanizmy odvádzajúce z tela jedy
  • Reiki zlepšuje imunitný systém a aurický obal

 

REIKI nie je náboženstvo, neviaže sa k žiadnej viere ani dogme.