Hopi oheň

09.09.2020 11:24

Milí priatelia.

Dňa 9.9. 2020 v čase od 17:00, opäť zapálime v Karloveskom lese Hopi oheň - oheň nádeje, lásky a mieru Spojíme sa v kruhu s ľuďmi z mnohých kútov sveta v spoločnom zámere, ktorým je mier na našej drahej Matke Zemi.

Stretávame sa o 16:45 na parkovisku pred Iuventou. Prineste si so sebou dary pre duchov miesta a malu sklenenú nádobku na posvätný popol.

Svoju ôčasť náhláste predom.  V prípade nepriaznivého počasia volajte 0948 223 807.