Hopi oheň 08.08.2018 - zruśený do odvolania

05.08.2018 11:24

Milí priatelia.

Ceremóniu pre Matku Zem musíme zrušiť až do odvolania.  Ďakujeme za pochopenie. O zrušeni zákazu vás budeme informov

01.08.2018 - Dôležitá informácia pre občanov! Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) na území Bratislavy od 1. augusta 2018 od 10:00 hod. do odvolania.