Hopi oheň pre mier

Tento rituál pochádza od indiánskeho kmeňa HOPI dodnes žijúceho v severnej Arizone USA. HOPI alebo „Hopituh Shi-nu-mu“ znamená v preklade „Mierumilovní ľudia“ alebo tiež „Tí, ktorí žijú v mieri“. HOPI sú mierotvorcovia, sú jediným známym kmeňom, ktorý počas svojej existencie nikdy neviedol žiadnu vojnu.

Každý mesiac, keď sa deň a mesiac zhodujú v čísle /1.1., 2.2., ...12.12./, sa robí tento rituál  na mnohých miestach sveta - od Skalistých hôr až k Himalájam. Hopi oheň je symbolom prepojenia všetkých modlitieb za mier a harmóniu, je symbolom prepojenia všetkých, ktorým záleží na osude našej Matky Zeme. Jeho súčasťou sú nahlas vyslovené modlitby za vyzdravenie Matky Zeme, zachovanie mieru, lásky, úcty na zemi, vzájomného súcitu, rešpektu a porozumenia, ktoré môžu prejsť v spev a oslavu radosti zo života.

    Ohnisko pre Hopi oheň je pri rituály ohraničené kruhmi z kameňov, ktoré predstavujú zmenšený medicínsky kruh. Drevo použité na oheň symbolizuje prepojenie Matky Zeme s človekom. Používajú sa hrubšie konáre, ktoré ukladáme v tvare pagoda, symbolizujú mužov ochraňujúcih ženy a deti. Ženy a deti sú symbolicky zastúpené použitím tenkých konárikov, ktoré sa vkladajú do vytvoreného stredu hrubších konárov. 

Hopi oheň vždy zapáľujú ženy zo štyroch smerov súčasne. Modlitby sa predávajú po kruhu v smere slnka okolo ohňa. Keď oheň dohorí, ako prejav svojej vďaky sypeme na vzniknuté uhlíky liečivé bylinky /šalviu, céder, sladkú trávu, kinnick kinnick.../, ktoré darujeme ohňu, Matke Zemi a praotcovi / Tokashila - posvätné pomenovanie praotca, božstva, pochadza od indianov kmeňa Lakota./ Popol z HOPI ohňa za mier je považovaný za liečivý. HOPI ľudia ho používajú pri liečení a rôznych rituáloch. 

Hopi second messa

 

Po prvýkrát bol Hopi oheň v ČR vykonaný pod vedením silnej ženy, indiánky, matky, učiteľky a šamanky Alicie Hamm v lete 7. 7. 2007 a na Slovensku 10. 10. 2013. Spoločne s prvým Hopi ohňom priniesla i kúsok popola zo svojich predchádzajúcich ohňov HOPI, ako symbol prepojenia všetkých modlitieb za mier a harmóniu. V Bratislave tento rituál robím od roku 2007. ( Mestská časť Karlova Ves)

    Účasť na posvätnom rituálnom ohni HOPI nie je ničím obmedzená, ide o spoločné stretnutie ľudí v kruhu okolo ohňa - mužov, žien, detí. Dôležitý je zámer, dôvera a láska vložená do spločného obradu, hlboká láska k našej Matke Zemi , k všetkým žijúcim bytostiam a k sebe. 

Nakoľko sa obrad koná vonku vo voľnej prírode, je potrebné prispôsobiť svoje oblečenie aktuálnemu počasiu. Termíny konania nájdete v kalendári akcií na našej spoločnej stranke www.samanizmus.sk.  

So sebou si možete priniesť obetne dary ( bylinky, tabak...) a malu sklenenu nádobku na posvätny popol.