Kruh šamanov

Tvorí skupina ľudí, ktorých oslovil najstarší spôsob pomoci človeku - šamanizmus. Vytvárame priestor pre všetkych, ktorých, rovnako ako nás, oslovili jeho myšlienky a techniky.
Ak hľadáte možnosť šamanského praktikovania, alebo máte záujem o poradenstvo ohľadne rôznych problémov a životných situácii, či o liečenie zdravotných ťažkostí  kontaktujte nás.

www.samanizmus.sk