Kto je šaman...

Kto je šaman???

Odpoveď na túto otázku si dnes už skoro každý môže nájsť sám. Preto si dovolím citovať -  jeho vlastnými slovami, z môjho pohľadu je - dného z najpovolanejších Michaela Harnera.

....Šaman je slovo, ktoré pochádza z jazyka sibírskych Tunguzov. Toto slovo – vyslovované Ša-maan – bežne používajú antropológovia, keď hovoria o ľuďoch západných kultúr, označovaných skôr ako kúzelník, felčiar, medicinman, čarodejník, vedma, mág, žréc, ránhojič a pod.

Šamannom môže byť muž či žena, ktorý/á dokáže na základe  vlastnej vôle vstupovať do zmeneného stavu vedomia, aby sa napojil na obvykle skrytú realitu, využil ju  a mohol tak získať vedomosti či silu a pomôcť iným ľuďom....

/ Michael Harner: The Way Of The Shaman /