Nadácia pre štúdium šamanizmu - The Foundation For Shamanic Studies

 
Core - jadrový - šamanizmus. Cesta poznania a sily.

Program vzdelávania na rok 2022
 

24.-25.09.2022 - Cesta šamana - Základný seminár FSS Bratislava

22.-23.10.2022 - Šamanská extrakčná liečba - Nadstavbový seminár FSS Bratislava

26.-27.11.2022 - Smrť a umieranie z pohľadu šamanizmu - Nadstavbový seminár FSS Bratislava