Šamanská pieseň sily

Pieseň sily je pre šamana prostriedkom pomocou ktorého upadá do šamanského stavu vedomia, privoláva svojich duchov ochráncov a iných pomocníkov liečenia a ďalších činností.....

I Circle Around

 [:I circle around, I circle around,the boundaries of the Earth:] 2x
[:Wearing my long winged feathers, as I fly:] 2x
I circle around, I circle around,the boundaries of the Earth

 

Have Spirits

[:I have spirits, spirits have I - I have spirits,spirits have I:]
 
I, I, I.
 4 x

 

Morning Sun

 [: Morning sun, mornig sun, come my way, come my way:] 2x
[: Come my way, come my way, take my pain, take my pain:] 2x
[: Take my pain, take my pain down bellow, down bellow:] 2x
[:Down bellow, down bellow, to cool waters down bellow:] 2x


 

Bear song

 [:He-he he-he he - anowa:] 3x hlboko
[:He-he he-he he - anowa:] 2x hlboko
[:He-he he-he he - anowa:] 2x hlboko
... anowa, anowa. (hlboko)