Dreamcatcher

Lovec snov - Dreamcatcher

Raz dávno jedna stará, múdra žena vo svojom príbytku nechala pavúka spriadať svoju sieť. Denne ho pozorovala ako splieta svoj vesmír. Tešila sa z jeho práce a kochala sa pohľadom na prekrásne dielo.

Táto žena mala aj vnuka. Ten k nej občas chodieval. Raz, keď k nej po dlhšom čase prišiel, pozdravil ju a porozhliadal sa čo má babička nové. Tu zbadal veľkú pavučinu v rohu príbytku. Schytil svoj mokasín a chcel pavúka zabiť. Babička ho okríkla a zabránila mu v tom. Vnuk nevedel prečo babička chráni pavúka. No tá sa len usmievala a nepovedala nič.

Po čase, keď vnuk odišiel, pavúk sa jej prihovoril a poďakoval sa za záchranu siete a života. Ako odmenu ju naučil splietať čarovnú sieť, ktorá dodnes chráni spiaceho pred zlými snami...


    Náčelník jedného kmeňa denne počúval sťažnosti a žaloby svojich ľudí. Stávali sa už neznesiteľnými a ubíjajúcimi. Nech robil čo robil, ponosovanie neprestávalo. Mnohým nevedel pomôcť a tak sa umáral až ochorel. Choroba bola vážna. Upadol do hlbokého spánku.

Celý kmeň smútil. Náčelníkova vnučka sa denne modlila k Matke Zemi za jeho uzdravenie. Denne sa jej prihovárala, prosila a žiadala o medicínu. Matka Zem ju vypočula a v sne jej ukázala, ako má upliesť sieť podobnú pavúčej. Sieť bude posvätná a bude medicínou, ktorá zastaví všetko zlé čo vychádza z človeka. Všetky viny, bolesti, zahanbenia, ublíženia. Bude chrániť pred útokmi od iných ľudí. To všetko zachytí a nepusti k človeku. Nechá prejsť iba dobro. Sieť mala zavesiť do miestnosti chorého náčelníka, nad jeho hlavu.

Vnučka urobila všetko tak, ako jej Matka Zem prikázala. Sieť zavesila nad lôžko chorého náčelníka a ten zanedlho uzdravel. Odvtedy sa lapač snov / lovec snov / používa na liečenie.....

Dávno, pradávno, keď bol svet ešte mladý, jeden starý šaman kmeňa sedel na vrchole posvätnej hory a mal víziu. Zjavila sa mu Iktomi veľká učiteľka múdrosti v podobe pavúkčnice a prehovorila k nemu posvätným jazykom.

" Pozbieraj pierka vtákov, konské vlasy, korálky a z konárov vŕby urob kruh". Šaman urobil tak ako prikázal. Pavúk  - Iktomi - vyhupol na kruh , začal splietať sieť a povedal.

" V tomto posvätnom kruhu je celý náš životný cyklus. Narodenie, dospievanie, dospelosť a vek kedy potrebujeme starostlivosť ako nemluvňa, čím sa kruh uzavrie. V každom cykle života sú pri nás dobré a zlé sily. Ak budeme načúvať dobrým silám, nasmerujú nás tým správnym smerom. Zlé sily nás nasmerujú opačne. Ublížia a zlomia nás. Dobré sily nám môžu pomôcť, dosiahnuť harmóniu s Matkou Prírodou."

A zatiaľ čo Iktomi hovoril, doplietol sieť." Pozri sa " – povedal, " Táto sieť vypletená do kruhu s otvorom v strede... Je pre tvoj národ posvätná. Nech ju používajú všetci ako pomoc na dosiahnutie svojich cieľov, snov, myšlienok a vízií. Ak budú veriť v silu Veľkého Ducha, sieť všetky ich želania zachytí a zhmotní, zatiaľ čo všetko zlé prepadne cez otvor v jej strede."

Šaman priniesol túto víziu svojmu kmeňu a od vtedy indiáni majú lapač zavesený nad posteľou na ochranu seba a svojich snov. Posvätná sieť chráni človeka. Zlo z jeho snov prepadne cez dieru v jej strede a zakrátko aj z jeho života.......