Masáž karpálnych tunelov

Masáž karpálnych tunelov

Syndróm zápästného (karpálneho) tunela sa súčasnosti stáva jednou z najčastejších chorôb z povolania a patrí aj medzi bežné ochorenia horných končatín.

Spúšťačom ochorenia je sústavne sa opakujúce pracovné pohyby a určité stereotypné činnosti.

Syndróm sa spravidla vyskytuje u ľudí pracujúcich na počítači (práca s klávesnicou a myšou), ťažko manuálne pracujúci pracujúcich, hudobníkov - klaviristov, huslistov, žurnalistov, študentov a pod.

Príznaky

  • Trvalé pálčivé bolesti zápästia, predlaktia a ramena
  • Porucha vnímania hmatom a pocity mravenčenia v ruke
  • Stuhnutosť , únava a opuch zápästia
  • Strata svalovej sily a obratnosti
  • Obmedzená pohyblivosť prstov

Priebeh

Zápästný - karpálny - tunel je úzka štrbina v oblasti zápästia, ktorú z troch strán ohraničujú zápästné kostičky a zo štvrtej zápästné väzivo. Do dlane ním prechádza deväť šliach a stredový nerv, prenášajúci vzruchy z mozgu do ruky.

Úraz alebo opuch niektorej šľachy zmenší priestor v zápästnom tuneli a následne je stredový nerv utláčaný. Stlačený a podrážený nerv spôsobuje bolesti, zápal, mravenčenie.

Prevencia

Ak pociťujete mravčenie v prstoch alebo vám dokonca vypovedala ruka službu a neviete ju ovládať, môžete trpieť syndrómom karpálneho tunela. Jedným z riešení je aj masáž. Pri ťažkostiach ruku a zápästie nezaťažujte a zatejpujeme prípadne znehybnite. Popreťahujte si ruky, zápästia, plecia a krčné svaly každú hodinu jednoduchými cvikmi.

Upozornenie

Oddialenie začiatku terapie môže viesť k trvalému poškodeniu nervu a poruche funkcie ruky.