Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel

Reflexná masáž chodidiel je účinná a pomerne jednoduchá metóda netradičnej alternatívnej medicíny. Pôsobením - tlakom - na receptory /reflexné zóny /nachádzajúce sa na chodidlách sa zlepšuje ich prekrvenie a tým aj prekrvenie odpovedajúceho orgánu. Prekrvenie je základnou podmienkou života každého orgánu. Ovplyvňuje jeho regeneráciu a liečenie. Krv rozvádza po tele kyslík, hormóny, protilátky, živiny a z tkanív odnáša produkty rozpadu.

Spätosť medzi orgánom a jeho receptorom je vzájomná!

Prehmatávaním receptorov zisťujeme stav, usadeniny konkrétneho orgánu. Ak nastane funkčná porucha orgánu, behom 10 minút sa zhorší prekrvenie receptoru. Stane sa citlivejší na dotyk. Ak zhoršíme prekrvenie receptoru nevhodnou topánkou alebo zhrubnutou kožou, zhorší sa funkcia orgánu.

Reflexná masáž chodidiel môže pomocou receptorov ukázať chorobu skôr než sa objaví . Receptorológia je pomerne jednoduchou metódou v profilaxii – predchádzaní chorobám aktívnym opatrením. Správnosť vykonania reflexnej masáže je priamo kontrolovateľná jej efektom. Účinok je okamžitý. Treba však upozorniť na to, že reflexná masáž chodidiel nie je náhradou klasického ošetrenia lekárom.

Reflexná masáž chodidiel je často žiadaná ako doplnková masáž, pretože reflexnou masážou diagnostikujeme a aj pôsobíme na postihnuté miesta, na ktoré sa ešte môžeme osobitne zamerať klasickou masážou, Reiki a pôsobením kryštálov a pod... Jej účinok pomáha detoxikovať organizmus a preto je potrebné po masáži podporiť činnosť obličiek dostatočným prísunom tekutín.

Kontraindikácie

Reflexnú masáž chodidla n i e  j e   v h o d n é vykonávať ak sú na chodidle otvorené rany, pleseň, bradavice alebo iné príznaky infekcie či zápalu!!!