Indiánske modlitby

Indiánske modlitby

Veľký Duchu; ktorého hlas počujem vo vetre a ktorého dych dáva život celému svetu, vyslyš moje slová.

Predstupujem pred tvoju tvár ako jedno z mnohých tvojich detí. Pozri sa, som malý a slabý, potrebujem tvoju silu a múdrosť.
Daj, nech putujem v kráse, nech moje oči vždy vidia purpurovo červený západ slnka.

Nech si moje ruky vážia vecí, ktoré si stvoril, a moje uši nech počujú tvoj hlas.
Učiň ma múdrym, aby som mohol poznávať veci, ktoré si naučil môj ľud, učenie skryté v každom lístočku a každej skale.

Túžim po sile nie preto, aby som mal prevahu nad svojimi bratmi, ale aby som dokázal zvíťaziť nad svojim najväčším nepriateľom - nad sebou samým.
Učiň ma vždy ochotným, aby som s čistými rukami a úprimnými očami prichádzal k tebe, aby môj duch, až život zhasne ako zapadajúce slnko,

mohol dospieť k tebe a nemusel sa za nič hambiť.Ó Veľký Duchu mojich otcov tu je moja modlitba.

Pomôž mi, aby som pocítil Tvoju vôľu a Tvoje posolstvo.

Pomôž mi, aby som bol spravodlivý aj k tým, čo ma nenávidia,

a stále mi pomáhaj, aby som bol láskavý.

Keď bude môj nepriateľ slabý. Pomôž mi k dobrej myšlienka odpustiť mu.

Keď sa vzdá, prijmi ma k tomu, aby som mu pomohol ako slabému

a ako bratovi, ktorý pomoc potrebuje.


Ó, Praotče, ukáž mi cestu múdrosti a daj mi silu sledovať ju bez bázne.

Daj aby strach nikdy nevstúpil so môjho srdca

a aby nesprevádzal moje kroky.


Ó Veľký Duchu, dopraj mi, aby som obstál pri každej príležitosti,

Daj aby som sa vždy staral len o svoje.

Aby som nepremárnil žiadnu chvíľu, kedy je lepšie držať jazyk za zubami.

Ak som predurčený k tomu aby som trpel,

dopraj mi aby som si vzal príklad zo zvierat, ktoré si ctím

a aby som bol schopný niesť sám svoje utrpenie a nezaťažoval ostatných svojimi problémami.

Pomôž mi k víťazstvu , ak mám zvíťaziť,

A hlavne,

Ó Veľký Duchu, ak mi nebude dopriate zvíťaziť,

Učiň ma nakoniec dobrým porazeným.


Praotče, ďakujem ti za tento deň. - Ďakujem ti za všetko pekné, čo som mohol prežiť.

ďakujem , že si dnes chránil moju rodinu.

Drž, prosím aj naďalej nado mnou svoju ochrannú ruku

Nad mojou ženou synom, a dcérami. - Ďakujem ti za zdravie nás všetkých.

Praotče, postaraj sa prosím aby bol na zemi mier.

Aby politici konečne pochopili, že násilím nedosiahnu nič.

Nech pochopia, že činia veľkú bolesť ľuďom, zvieratám a Matke Zemi.

Nech pocítia tvoju lásku sa dobrotu.

Praotče pošli ľuďom svoje liečivé svetlo, aby zažiarilo v ich srdciach a dušiach...